Zespół Ludowy "Kraszewianki"

Utworzono: poniedziałek, 19, wrzesień 2011 13:50
Administrator

 

 

Zespół  ludowy "Kraszewianki" powstał  w 2009 r z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych dzięki funduszom pozyskanym przez bibliotekę z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Zaczęło się od reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich z jego członkiń wyłoniono większość składu zespołu. Obecnie w skład zespołu wchodzi 15 pań i 4 panów. Są to nie tylko mieszkańcy Kraszewic, ale i sąsiednich wsi. Zespół wyposażony jest regionalne stroje ludowe oraz instrumenty muzyczne.

Kraszewianki kultywują tradycje ludowe i regionalne , poprzez udział w uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich: dożynki, festyny, uroczystości kościelne. Repertuar Kraszewianek to stare piosenki ludowe, żołnierskie, pieśni maryjne, kolędy.

Zespół występował na Ogólnopolskich Przeglądach Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu, Busku Zdroju, w Konstantynowie Łódzkim: dwukrotnie  został nagrodzony.Spotkania zespołu odbywają się w Szkole Podstawowej w Kraszewicach.

Skład zespołu:

Dąbrowska Teresa -koordynator zespołu,

Dąbrowska Teresa -koordynator zespołu, Bienias Elżbieta, Nowak Teresa,Wróbel Barbara, Zemsta Kazimiera, Nowak Jolanta, Szymańska Małgorzata, Stępień Karolina, Gargula Halina, Ziółkowski Stanisław, Zemsta Jerzy, Rzepecki Serwacy, Stępień Adam.